Školské akcieŠportové akcie

Študenti SOŠ-Szakközépiskola Kráľ. Chlmec sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 27.2.2017 do 3.3.2017. Dvadsať žiakov bolo ubytovaných v hoteli Sorea v lyžiarskom stredisku Ľubovnianske Kúpele. Vedúcim kurzu bol Mgr. Zoltán Jánošík a pedagogickým dozorom PhDr. Andrea Pankovics.

Lyžiarsky kurz sa začal 27.2.2017, kedy sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Prostredie, v ktorom sme boli ubytovaní, bolo hotelového typu – každá izba pre 2-3 študentov mala samostatnú kúpeľňu a televízor. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne formou hotelovej obsluhy. Po lyžiarskom výcviku bol študentom k dispozícii bazén v areáli hotela a spoločenské hry.

Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Ski centra. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci študenti zvládli základy lyžiarskeho výcviku. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania.

V neskorých popoludňajších hodinách žiaci odpočívali, počúvali hudbu, sledovali televízny program, pripravovali svoj program na večer, ktorým bavili svojich spolužiakov. Vo štvrtok sme organizovali exkurziu do Starej Ľubovne. Navštívili sme hrad a staré mesto. V niektorých popoludňajších hodinách sme absolvovali aj dlhé prechádzky v prírode.

Každý večer bol denný rozkaz, kde sa žiaci dozvedeli program na nasledujúci deň. Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni, boli slušní voči sebe i personálu ubytovne. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.