Športom proti drogám

Dňa 5. 10. 2022 sa na SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci po dvojročnej odmlke opäť konalo podujatie s názvom „Športom proti drogám“. Účelom akcie bolo predložiť do pozornosti mládeže užitočné využitie voľného času, ako napr. uprednostnenie pohybu a športu pred  drogami. Medzi hlavných organizátorov patrili pedagógovia Mgr. Márk Orosz, učiteľ telesnej výchovy,  a zodpovedná učiteľka…

XII. ročník Športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

„Je dôležité inšpirovať ľudí, nech môžu byť úžasní v čomkoľvek, čo robia.“ (Kobe Bryant) Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23 sa inšpiruje touto myšlienkou už dlhý čas. Práve preto organizuje každý rok Športovú olympiádu pre žiakov základných škôl Medzibodrožia. Tento rok sa táto veľkolepá akcia uskutočnila 22. 6.…

Basketbalový turnaj

Po náročnom období, ktoré spečatila pandémia Covid-19, sa uskutočnila prvá športová súťaž v tomto školskom roku dňa 29. 3. 2022 na pôde Obchodnej akadémie v Trebišove. Na okresnom kole našu školu reprezentovali žiaci z tried II.B (Márton Hornyák, Albín Fedor, Arnold Lakatoš) a III.C (Marc Híreš, Ákos Körmöndi). Basketbalového turnaja sa zúčastnilo 5 škôl z okolitých miest. Naši chlapci nemali…

Opäť vzbĺkol olympijský oheň

O mnohostrannom význame telesného pohybu pre deti a dospievajúcu mládež nik nepochybuje. Tomu zodpovedá forma práce, obsahová náplň a vôbec celkové poslanie škôl, či iných výchovných zariadení, aby športovú činnosť, ako jednu z významných pokrokových kultúrnych dedičstiev ľudstva ošetrovalo a posúvalo ďalej ďalším generáciám. Toto významné poslanie plní SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec organizovaním športových olympiád pre žiakov základných škôl…

Štafetový beh Kossutha 2019

Tento rok sme 13. apríla v sobotu v pochmúrnom počasí zabehli 12,5 km dlhú trasu medzi mestami Sátoraljaújhely a Sárospatak. Ráno o 09:30 sme štartovali zo Sátoraljaújhelyu a do cieľa sme dobehli na kúpalisko Végardó v Sárospataku. Našu školu reprezentovalo 5 študentov a jeden učiteľ. Ákos Kiss a Daniel Stach, žiaci I.B triedy, zmerali svoje sily na celej trase. Bernadett…

4. MIKULÁŠSKY BEH V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

6 študentov našej školy sa stalo 2. decembra znova na chvíľu malým Mikulášom, aby spolu s vyše 300 ďalšími zabehli 1,5 km trasu v centre Kráľovského Chlmca. Mikulášsky beh zorganizovali členovia bežeckého klubu Királyhelmeci Kocogók po štvrtýkrát so zámerom  urobiť z podujatia tradíciu, ktorá každoročne rozhýbe a priblíži deti aj dospelých v slávnostnej atmosfére. Pred štartom z Námestia Milénia sme…

Ocenenie za šírenie olympizmu

            Medzinárodný olympijský výbor bol založený Pierrom de Coubertinom 23. júna 1894. Tento deň sa naveky zapísal zlatými písmenami do histórie ľudstva, veď olympizmus buduje životný štýl založený na princípoch radosti z pohybu, ktorý má cenné výchovné hodnoty budované na morálnych základoch. Filozofiu olympizmu podporuje v súčasnosti  203 národných olympijských výborov, medzi nimi i Slovenská republika so svojimi…

Jubilejný 10. ročník Športovej olympiády pre žiakov základných škôl Medzibodrožia

Šport považujeme za súčasť každodenného života mladého človeka. Škola vo svojom výchovnom procese má v tomto smere svoju nezastupiteľnú funkciu. Toho príkladom je aj Športová olympiáda pre žiakov základných škôl Medzibodrožia, ktorej 10. ročník bol zorganizovaný 22. júna 2018 v SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Dobrá pripravenosť športovísk i celková organizácia  hier bola zárukou toho, že i napriek…