A másodikos kereskedelmi akadémián tanuló diákjaink egy rendhagyó órán vehettek részt 2014.12.15-én, melynek témája a sikeres vállalkozás volt. A beszélgetés vendége Katkó Éva volt, főkönyvelő vállalkozó.

A program célja az volt, hogy megismertessük a diákokkal a sikeres vállalkozás egyik alapvető követelményét, a felelősségteljes könyvelői munkát, a dokumentumok megfelelő archiválását és a pontos vagyoni leltár készítését. Vendégünk előadásában figyelmeztetett arra, hogy mennyire fontos a vállalkozásra és a fizikai és jogi személyek könyvelésére és adózására vonatkozó törvények ismerete. Az előírások folyamatosan változnak, és be nem tartásuk büntetést von maga után.

Az előadás arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy tanulmányaikra fordítsanak fokozottabb figyelmet, hogy felelősségteljesen készüljenek a jövőbeli munkájukra.

Ing. Šipošová Mária