Postacímünk:

Stredná odborná škola, Kráľovský ChlmecUlica Rákócziho 23

077 01 Kráľovský Chlmec

E-mail:

skola@soukchlmec.edu.sk

Telefón:

056/63 226 78