Plán akcií na mesiac január 2015

   19.január 2015 Súťaž „Mladý účtovník“ pre 4. Ročník / IV.A – OA vjs, vjm/ 7.- 8. vyuč.hod.B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária 27.-29. január 2015 Kurz pohybových aktivít v prírode pre žiakov I.A, I.B, II.A, II.B triedy – so zameraním na zimné športy – podľa propozície miesto konania sa určí dodatočne…

Plán akcií na mesiac december 2014

  1.december 2014 „Ako sa stať úspešným podnikateľom“ (beseda) , (Ing. Šipošová Mária; II.A/B-OA) 8:20-9:05, B-3, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Šipošová Mária     2.december 2014 EXPERT geniality show, (Mgr. Csatlósová Beáta; Mgr. Anderová Katarína;žiaci podľa zoznamu) podľa harmonogramu, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta   3.december 2014 Zasadnutie…

Plán akcií na mesiac október 2014

13.október 2014 Netradičná hodina maďarskej literatúry – žiaci I.B, II.B, III,B, IV.A – OA O 10:15, chodba SOŠ– Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 16.-20.október 2014 Tematický týždeň z príležitosti Svetového dňa výživy – Beseda s MuDr. A. Bánhegyi: Dôležitosť zdravej výživy – žiaci I.A, I.B,III.A triedy ( dátum a čas sa upresní), B17, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ.…

Plán akcií na mesiac január 2014

        Plán akcií na mesiac január 2014 10.január 2014 Nábor žiakov – Prešovská Univerzita – Fakulta Manažmentu /Žiaci IV.A triedy/   10:00- 10:45, B-6,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec   Zodpovedná: Mgr.Pogányová Enikő     15.január 2014   Odovzdávanie riešení  2.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid…

Plán akcií na mesiac december 2013

Plán akcií na mesiac december 2013 2. december 2013 Stretnutie so žiakmi ZŠ v VJM a VJS Kráľovský Chlmec  z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS – žiaci 9. ročníkov ZŠ 10:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť B17 Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 2.-13. december 2013 Súťaž „Najkrajšia vianočná výzdoba triedy“ / TU, všetky triedy, Ing. Kunová Valéria…

Plán akcií na mesiac november 2013

    11.november 2013 Informatická súťaž iBOBOR – kategória SENIOR /Mgr. Csatlósová Beáta;žiaci 3. a 4. roč. podľa zoznamu/5. vyučovacia hodina,učebňa B5, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Csatlósová Beáta   11.november 2013 Zasadnutie PRK VJ a SPV /členovia PRK/15:00, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákócziho 23 Kráľovský ChlmecZodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová…

Plán akcií na mesiac október 2013

7. október 2013 Plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec o 13:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovedná: Ing. Agnesa Kacsiková   8.október 2013     Zastavme HIV/AIDS – workshop Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  /II.A, II.D,III.A /   3.-4. vyuč. hodina, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók…

Plán akcií na mesiac september 2013

07.09. – 11.09.2013 Autobusový zájazd Francúzsko – Štrasburg (členovia víťazného tímu súťaže organizovanej poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou – Harcsová Valéria, Bundzáková Lýdia, Binová Viktória, Pankulics Ján) Odchod  07.09.2013 o 22:00, Košice, Hlavná autobusová stanica Zodpovedná: Ing. Valéria Kunová 22.09.2013 – 13.10.2013 Leonardo da Vinci- stáž (Bók Krisztián, Magyar Bálint- III.A, Bacskai Alexander, Nehéz Marián…

Akciótervezet – 2013 június

3. jún 2013 Triedny aktív rodičovského združenia pre triedu I.A o 15:00 SOŠ Kráľovský Chlmec, učebňa B17 Zodpovedná: Ing. Alžbeta Darányiová  6. jún 2013 Výchovný koncert – žiaci tried: I.A – OA, II.A, III.A, I.D, III.D, I.NŠ 8:00, Gymnázium Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová  6. jún 2013 Previerka zručnosti / II.D trieda, MOV-kaderník, Ing.J.…