Iskolánk rövid történelme

DSC_0071A szakmunkásképzés kezdete a Bodrogközben a 19. századig nyúlik vissza. Az első írásos emlék iskolánkról 1870-ből maradt fenn, ekkor alakult meg az ipartársulat, mely a későbbi években tanoncképzéssel is foglalkozott. 1896-ban az elemi iskolák mellett már működött egy háromtanerős iskola, ahol tanoncokat oktattak. A helyi tanoncképzés történelmében az 1906-os év mérföldkőnek számított, ugyanis az ipartársulat ekkor tette kötelezővé az iparosok szakmai felkészítését. Miután megalakult az Iparos Tanonciskola – mely 1907-től Királyhelmecen működött -, a képzés elsősorban a gyakorlati oktatásra korlátozódott. 1910-ben az ipartársulat elnöke Aczél Izidor volt, és a helyi tanonciskolában beindult  a délutáni tanítás heti két alkalommal.
A Járási Általános Ipartársulat megalakulásával – vagyis 1927-től – nemcsak a Bodrogköz gazdasági élete, hanem a szakképzés is jelentős fejlődésnek indult. A helyi tanonciskolában olyan szakmákat oktattak, mint például kőműves, bádogos, asztalos, kerékgyártó, lakatos, útépítő, női és férfi szabó, cipész, női fodrász, kalapos, mézeskalács-készítő, csipkeverő. 1939-ig az intézményt Helyi Tanonciskolának hívták, majd a Helyi Iparos Tanonciskola nevet kapta. A második világháború végével lezárult az ipartársulatok korszaka, a Helyi Iparos Tanonciskolát felváltja a Helyi Gazdasági Tanonciskola.
1960-ban megalakult a Tanonciskola, melynek arculata a korábbi évekhez képest megváltozott. Bizonyos szakmák iránt – mint például géplakatos, festő, kőműves, elárusító, autószerelő, asztalos és ács – megnőtt az igény,  a nappali képzés mellett pedig a Dolgozók Esti Iskolája is megkezdte működését.
1984-ben az iskola működtetője a Korompán székelő elektrotechnikai üzem lett, így az intézmény az Elektrotechnikai Szakmunkásképző Középiskola nevet kapta.
1991. január 1-jétől a középiskola a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának jóváhagyásával önálló jogi intézmény lett. 1993 óta iskolánkban négyéves érettségivel végződő szakmákat is oktatunk
2001. szeptember 1-jén az intézmény a Szakmunkásképző Középiskola nevet kapta. 2005. szeptember 1-jén a Leányképző Szakiskolát és a Szakmunkásképző Középiskolát összevonták, és így megalakult a Közös Igazgatású Leányképző Szakiskola és Szakmunkásképző Középiskola.
Az iskola történetében 2008. szeptember 1-jén újabb változás történt. Kassa Megyei Önkormányzata összevonta a királyhelmeci Közös Igazgatású Leányképző Szakiskola és Szakmunkásképző Középiskolát a tiszacsernyői Közös Igazgatású Vasúti és Kereskedelmi Középiskolát. Az intézmény jelenlegi megnevezése Spojená škola Rákócziho 23 Kráľovský Chlmec.

Tiszacsernyői részlegünkTiszacsernyő kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően a  60-as években a csehszlovák-szovjet határ legnagyobb vasúti átrakodó állomása lett. A vasút gyors ütemű fejlődésének köszönhetően megnőtt az igény az ezzel kapcsolatos szakmák iránt, így 1964-ben megalakult a helyi Vasúti Szakmunkásképző Középiskola. Az intézmény elsődleges célja az volt, hogy szakképzett munkaerőt képezzen az elektrotechnika és a gépészet terén. Az elméleti és a gyakorlati oktatás elengedhetetlen részét képezte a munkavédelmi és tűzbiztonság szabályainak ismertetése és következetes betartatása.

Az intézményben a 20. század 70-es éveiben szakmai képzést kaptak a Csehszlovák Szocialista Köztársaság állampolgárain kívül a Vietnami Szocialista Köztársaság polgárai is. Az 1977/78-as tanévtől iskolánk vasutasok képzésével is elkezdett foglalkozni. A szakma iránt érdeklődők Szlovákia keleti régióiból érkeztek hozzánk. A diákok egy részének az iskola kollégiuma adott otthont. Még ugyanebben az iskolaévben elkezdték tanulmányaikat az erősáramú villanyszerelői szak tanulói, akiknek képzése érettségi vizsgával zárult.
Vasúti Szakmunkásképző néven intézményünk 1978. szeptember 1-jétől az ország középiskoláinak egyike lett. A hároméves képzésben résztvevők tanulmányaikat már vasúti alkalmazottként ún. esti iskolában folytathatták, ennek köszönhetően néhány éven belül leérettségizhettek.
Az alapiskola elvégzése után továbbtanulni szándékozók 1993/94-től intézményünk kínálatából már nem csupán az addig indított szakokat választhatják, hanem a Kereskedelmi Akadémia kínálta lehetőségeket is, mely a nemzetközi és belföldi kereskedelem terén, az idegenforgalomban, valamint az állami szektorban való elhelyezkedéshez nyújt hasznos és kiváló ismereteket.  A Kereskedelmi Akadémia diákjai a sikeres érettségi vizsga után főiskolán, egyetemen folytathatják tanulmányaikat.
A Kereskedelmi Akadémia önálló intézményként működött a 2004/2005-ös tanévig. A népesség hosszú ideje tartó csökkenése és az egyre kedvezőtlenebb anyagi helyzet 1989-ben azt eredményezte, hogy az oktatásügyben is komoly racionalizálás kezdődött, melynek eredményeként Kassa Megyei Önkormányzata összevonta a Tiszacsernyőben addig működő két középiskolát. 2005. szeptember 1-jén így megalakult a Közös Igazgatású Vasúti Középiskola és Kereskedelmi Akadémia. Nem sokkal ezután a racionalizálás egy újabb fázisa következett, és a tiszacsernyői szaktanintézményt összevonták a királyhelmeci szakközépiskolával, így 2008. szeptember 1-je óta  a két iskola megnevezése Spojená škola Královský Chlmec. Jelenlegi neve 2011. szeptember 1-je óta Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec.

Vélemény, hozzászólás?