Školské akcie

Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle.

Niektoré sa nám zdajú, akoby trvali večnosť, iné sú iba kratučké okamihy.
Čas, ktorý štvrtáci z tried IV.A a IV.B strávili na našej škole, bude určite patriť k  najkrajším aj nezabudnuteľným obdobiam našich životov. Štyri roky boli žiakmi SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci. Štyri  roky, ktoré boli pre nás všetkých náročné, ale aj krásne. Naučili sme sa, čo to je prezenčná a dištančná forma výučby. Ako sa učiť na diaľku, ako využívať techniku aj na užitočnú komunikáciu.

Bol to nielen čas rozširovania obzorov a rozvíjania talentov, ale aj čas dozrievania, prvých lások, sklamaní i poznania, že život so sebou prináša svetlé i tienisté stránky. Z ustráchaných žiakov vyrástli zrelí študenti, mladí dospelí, maturanti a  25. mája 2022 sa rozlúčili s vedením školy, MOV, učiteľským zborom aj s mladšími žiakmi. Tretiaci prevzali symbolickú štafetu v podobe vlajky našej školy. Amfiteáter bol plný dojatých a hrdých rodičov a hostí.

Štvrtáci poďakovali učiteľom za to, že aj napriek nepríjemnostiam, ktoré nechtiac spôsobili, nevzdali to a podporovali ich až do konca spoločnej cesty. Štvrtáci ešte musia prekonať jednu dôležitú prekážku, skúšku dospelosti – maturitnú skúšku. Veríme, že ju všetci naši žiaci zvládnu úspešne a dosiahnu v živote svoje vytúžené ciele.

Fotky nájdete na našej Facebook stránke: Rozlúčka 2022