Školské akcie

Žiaci odboru Obchodnej akadémie po prvýkrát organizovali vianočné trhy na našej škole,  ktoré boli súčasťou vianočného programu.  Atmosféru blížiacich sa sviatkov pripomínali vlastnoručne vyrobené predmety – sviečky, vianočné pohľadnice, dekoračné predmety a ozdoby.  Žiaci pripravili aj medovníky,  jednohubky a príjemne voňavý vianočný horúci čaj.

Cieľom aktivity bolo podporovať kreativitu a nápaditosť  našich žiakov, ale aj rozvíjať finančnú gramotnosť  žiakov pri pokladničných operáciách. Vianočné trhy mali veľmi pozitívny ohlas, žiaci a vyučujúce  plánujú ich zorganizovať aj na budúci rok.