Školské akcie

Koncom marca a začiatkom apríla  v rámci dní otvorených dverí žiaci  9.ročníka zo ZŠ Čierna nad Tisou vjs, zo ZŠ s vjm (V.Trakany, Biel, Boľ, V.Horeš)  a žiaci 8. ročníka zo ZŠ Kráľovský Chlmec vjs navštívili našu školu.

Žiakov sprevádzala výchovná poradkyňa zo ZŠ. Žiaci boli oboznámení s odbormi, ktoré plánujeme otvoriť v školskom roku 2017/2018, navštívili jednotlivé odborné učebne a dielne, kde jednotlivé predmetové komisie prezentovali jednotlivé odbory a predmety. Videli aj naše novovybudované priestory – športové ihrisko a amfiteáter.

Naše žiačky-kaderníčky pripravili pre žiakov zo ZŠ aj krátku prehliadku účesov a líčenia.