Školské akcie

Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 39. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym kolom.

 Súťažné kolá:                                  miesto:                                                 termín:

Školské kolo:                                  SOŠ Kráľovský Chlmec                                      23. 2. 2017

Regionálne kolo:                             SOŠ Spišská Nová Ves                                       29. 3. 2017

Krajské kolo:                                    SPŠ Dopravná Košice                                          7. 4. 2017

Celoštátne kolo:                     SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica                           26.-29. 4. 2017

 Školské kolo

 Naša škola sa aj v tomto školskom roku  zapojila do súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Školské kolo 39. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole-Szakközépiskola Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec sa uskutočnilo 23.2.2017 v miestnosti B17 od 735 do 1250.

7:35 – 9:00

Členova komisie č.1:

Ing. Mikuláš Kalitza

Ing. Andrea Polláková

Mgr. Zoltán Jánošík

Súťažiaci:       

P.č. Názov práce Odb Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Významné šľachtické rody v Zemplínskej župe 13 Boris Belekanič II.A Mgr. Zoltán Jánošík
2. Podnikateľský plán: Reštaurácia a poradenstvo – Al lis health 15 Vargová Gabriela III.A Ing. Andrea Polláková
3. Podnikateľský plán: Budovanie nového imidžu – Be kind to yourself 15 Lišocká Patrícia III.A Ing. Andrea Polláková
4. Podnikateľský plán: Kaviareň spojená s modelárčinou – Rail-Models Caffe 15 Kocsová Štefánia III.A Ing. Andrea Polláková
5. Podnikateľský plán: Pizzeria – Hot Pizza 15 Csákiová Nikoleta III.A Ing. Andrea Polláková
6. Podnikateľský plán:  Internetová kaviareň -Kavelatte 15 Battyányiová Gabriela III.A Ing. Andrea Polláková
7. Podnikateľský plán: Cukráreň Noémi 15 Balogová Noémi III.A Ing. Andrea Polláková

9:15-12:50

Členova komisie č.2:

Ing. Mikuláš Kalitza

Ing. Alžbeta Darányiová

Gabriel Dóczi

Súťažiaci:       

P.č. Názov práce Odb Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Akumulátorová nabíjačka 12 Roland Fazekaš IV.A Ing. M. Gonda
2. Akumulátorová nabíjačka 12 Dominik Timko IV.A Gabriel Dóczi
3. Akumulátorová nabíjačka 12 Ladislav Kállai IV.A Ing. F. Hajdu
4. Zváračka 12 Erik Bino IV.A Štefan Horváth
5. Zosilňovač 12 Marian Muszka IV.A Ing. M. Kalitza
6. Zosilňovač 12 Vojtech Virág IV.A Ing. A. Darányiová
7. 1X100W zosilňovač 12 Bence Balog IV.B Štefan Horváth
8. 2X100W zosilňovač 12 Alexander Csatlós IV.B Gabriel Dóczi
9. 2X100W zosilňovač 12 Štefan Kasko IV.B Ing. F. Hajdu
10. 2X100W zosilňovač 12 Gergő Kišš IV.B Ing. M. Kalitza
11. 2X100W zosilňovač 12 Dávid Ryšavy IV.B Ing. A. Darányiová
12. 2X100W zosilňovač 12 Dávid Géresi III.B Gabriel Dóczi
13. Svetelné efekty 12 žiaci z III.B III.B Gabriel Dóczi

Odbory:

12 – Elektrotechnika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

15 – Ekonomika a riadenie

Súťaž prebehla vo vynikajúcej atmosfére. Súťažiaci aj porotcovia boli spokojní s odprezentovanými prácami. Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola, dostali cenné rady a pokyny od porotcov na odstránenie menších problémov a vylepšenie prezentácie prác.

Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola a budú reprezentovať školu v regionálnom kole dňa 29.3.2017 v Spišskej novej Vsi:

P.č. Názov práce Odb Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Významné šľachtické rody v Zemplínskej župy 13 Boris Belekanič II.A Mgr. Zoltán Jánošík
2. Podnikateľský plán: Reštaurácia a poradenstvo – Al lis health 15 Vargová Gabriela III.A Ing. Andrea Polláková
3. 2X100W zosilňovač 12 Dávid Géresi III.B Gabriel Dóczi