Školské akcie

i2i1Žiačky 4. ročníka obchodnej akadémie si mali možnosť preveriť odbornú pripravenosť na poslednú praktickú skúšku, ktorá ich čaká z účtovníctva na tejto škole. Mali za úlohu riešiť súvislé účtovné prípady.

Najlepšiu zručnosť v účtovaní preukázala žiačka Klaudia Világiová, umiestnila sa na 1. mieste.

Tab.: Poradie úspešnosti

Priezvisko a meno Poradie umiestnenia
Világiová Klaudia 1.
Ethelyiová Evelína 2.
Šoltésová Elizabeta 3.
Illésová Bettina 4.
Illéšová Gréta 5.
Boháčová Boglárka 6.
Farkasová Nikoleta 7.
Váradyová Evelín 8.
Eštefánová Zuzana nezúčastnila sa

Riešenie úloh bolo náročné na presnosť a rýchlosť vzhľadom na pridelený čas. Vyžadovalo nielen dobré teoretické vedomosti a praktické zručnosti v účtovaní, ale aj dobrú psychiku vzhľadom na prepojenosť úloh.

Cieľom súťaže bolo motivovanie žiakov k dosahovaniu lepších študijných výsledkov.

Ing. Šipošová Mária, organizátorka aktivity