Rekonštrukcia budovy „A“ v areáli Kráľovský Chlmec

Bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy 1. etapa, ktorá predstavuje výmenu strechy a stropu budovy, ktorá je v havarijnom stave. Prvá etapa rekonštrukcie je financovaná zo zdrojov MŠVVaŠ SR riešenie havarijného stavu. Spracováva sa projektová dokumentácia celkovej rekonštrukcie budovy, ktorá bude financovaná zo zdrojov zriaďovateľa KSK ako 2. etapa. Predpokladá sa, že rekonštrukcia budovy bude ukončená do konca roka 2019. Škola touto rekonštrukciou dostane nový „šat“, ktorý poskytne dôstojné podmienky pre vzdelávanie.

Pridaj komentár