VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy: Mgr. Enikő Pogányová
Telefón    
Sekretariát riaditeľa:   056 63 22 678
Stránkové dni:    
Pondelok:   11.00 – 13.00
    14.00 – 16.00
Štvrtok:   14.00 – 16.00
     
Zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Mária Šipošová
Projektový manažér Ing. Ivan Beňo Ing. Ivan  Beňo
Vedúca prevádzkovo-ekonomického úseku Bc. Monika Kulcsárová

RADA ŠKOLY

Ing. Ján Hornyák – delegovaný zástupca stavovskej org.  Predseda rady školy
Ing. Karol Pataky – delegovaný zástupca zriaďovateľa Podpredseda RŠ
Anna Tomčiová – zástupca ostatných zamestnancov Tajomník
RNDr. Viera Juríková – delegovaný zástupca KSK  
Agnesa Hátráková – zástupca rodičov  
Judita Móriczová – zástupca rodičov  
Ladislav Kocsis – zástupca rodičov  
Slavomír Bolaček – zástupca žiakov  
Ing. Jozef Horváth – delegovaný zástupca zriaďovateľa  
István Dobos – zástupca pedagogických zamestnancov  
Ing. Erika Vargová – zástupca pedagogických zamestnancov  

Pridaj komentár