Súťaž – Pekná maďarská reč

Súťaž – Pekná maďarská reč, sa uskutočnila na našej škole 19. januára 2023. Súťažiaci si mohli pripraviť ľubovoľne zvolený text, ktorý bol interpretovaný v prvej časti súťaže. V druhej časti mali žiaci k dispozícii desať minút na precvičenie a pochopenie neznámeho textu. Úloha tvorby textu sa však ukázala ako najvzrušujúcejšia. Súťažiaci si mohli vybrať zo…

Úspešný riešiteľ olympiády v anglickom jazyku

Po pandemických rokoch sa dňa 19.01.2023 v Michalovciach v priestoroch GĽŠ opäť uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. Žiaci, ktorí boli rozdelení do 4 kategórií vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné úlohy z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Druhá časť skúšky sa konala ústnou formou. Našu školu úspešne reprezentoval…