Medzinárodný deň tolerancie

Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor.“ Viktor Frankl   Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1996. Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli  pri príležitosti medzinárodného dňa tolerancie organizovať aktivitu na pôde…

DOD na našej škole

Počas dní 11. a 15. novembra 2022 sme privítali žiakov Základných škôl Veľké Trakany  VJM, Čierna nad Tisou VJM, Bieľ  VJM, Leles VJS, Boľ VJM, Borša VJS, Streda nad Bodrogom VJS, Streda nad Bodrogom VJM, Somotor VJS, Somotor VJM, Veľký Horeš  VJM. Našim prvoradým cieľom bolo podať pomocnú ruku pri správnom rozhodovaní pri voľbe strednej školy.…