Užitočné čítanie pre rodičov

https://www.poradnatrebisov.sk/index.php/pre-deti-a-rodicov/uzitocne-citanie-pre-rodicov Užitočné čítanie pre rodičov Sociálna izolácia Stres náš každodenný (Toxický stres) Problematika šikanovania v školskom prostredí Čo robiť, ak Vás Vaše dieťa nepočúva ? Rola otca a jej význam pre dieťa ROZVOD a DETI Význam spolupráce s rodičom Pôsobnosť a zameranie logopéda Problémy vyskytujúce sa v rodinách a ich riešenie Komunikácia v rodine Hyperaktivita…

Deň finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť – pojem, ktorý sa v modernej dobe často spomína, a ktorý pomáha mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Mimoriadny rozvrh pre skupiny tried III.B a IV.A dňa 21.10.2022 nám umožnil, aby počas 6 vyučovacích hodín sa žiaci venovali finančným hrám, v rámci ktorých si zopakovali známe a osvojovali si ďalšie finančné pojmy. Na konci dňa sa „najbohatším“…