Burza informácií v meste Trebišov

Pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa dňa 13. 10. 2022 uskutočnila aktivita na Mestskom kultúrnom stredisku v meste Trebišov.   Do tejto aktivity sa zapojila i naša škola s cieľom ponúknuť záujemcom informácie o odboroch, ktoré plánujeme v školskom roku 2023/24 otvoriť. Našim prvoradým cieľom bola prezentácia nových technológií, ktoré sa nachádzajú na našej Strednej odbornej škole techniky…