Výtvarná súťaž s témami Móda mladých a Dom mojich snov.

V poslednej dobe v živote mladých hrá dôležitú rolu vonkajší vzhľad, štýlové oblečenie, ba aj prostredie, ktoré ich obklopuje. Veľmi si ceníme, že sa žiaci snažia vyjadriť svoje názory o móde a rodinnom prostredí aj prostredníctvom umenia. V duchu tejto myšlienky vyhlásila Predmetová komisia odborných predmetov remesiel a služieb výtvarnú súťaž s témami Móda mladých a Dom mojich snov. Vďaka patrí pedagógom, ktorí…