Deň Učiteľov na našej škole!

Každoročne si 28.marca pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov – Svetový deň učiteľov, ktorý sa už od útleho detstva podieľajú na formovaní našej osobnosti. Nie je to pre nich iba zamestnanie, ale povolanie, poslanie, ktoré vykonávajú s láskou a pokorou na vysokej odbornej úrovni. Pri tejto krásnej príležitosti, členovia školského parlamentu pripravili pre všetkých pedagógov…