Školský psychológ

„Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu, pozorným a trpezlivým poslucháčom, diagnostikom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Teba, pre Vás.“   Kto je naším školským psychológom?   Mgr. Katarína Banyková Kontakt: katarina.banykova@soskch.sk Nájdete ma:  v miestnosti B 21 Návštevné (konzultačné) hodiny: podľa dohody     KTO…