Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii – mládežnícke fórum

IGNIS PLUS, n. o. dňa 12.10.2018 vo Veľkých Kapušanoch zorganizovala mládežnícke fórum na tému          „ Postavenie maďarskej mládeže z Karpatskej kotliny v Európskej únii “.   Z našej školy sa ho zúčastnili štyria študenti končiaceho ročníka v sprievode učiteľky Ing. Brigity Bernáthovej. Na začiatku Klaudia Szaxonová, vedúca kancelárie, predstavila činnosť IGNIS PLUS, n. o. , možnosti mládežníckych iniciatív a…