Spomienková slávnosť pri príležitosti výročia revolúcie v roku 1848/49

15. marec je národný sviatok, ktorý je spomedzi všetkých k nášmu srdcu najbližší. Možno aj preto, lebo už  vo vzduchu cítiť jar a po zime každý z nás túži po slobode a láske. Práve za tieto hodnoty bojovali aj naši predkovia. 13. marca sa aj v priestoroch našej školy realizovala spomienka na udalosti revolúcie v roku 1848/1849. V tomto školskom roku sme…

PRÍRODOVEDNÁ SÚŤAŽ

Predmetová komisia Prírodovedných predmetov aj tento rok usporiadala „Prírodovednú súťaž“ pre žiakov našej školy. Súťaž, ktorá sa uskutočnila 24. februára 2017 rozširuje prírodovedný obzor žiakov a prispieva k ich tímovej práci.  Súťažili žiaci študijných odborov 1. – 3. ročníka. Boli pre nich pripravené rôznorodé otázky z predmetov MAT, FYZ, CHE, BIO, Nobelove ceny. Žiaci  s veľkým entuziazmom riešili úlohy v rôznych…

Prírodovedné a environmentálne vzdelávanie

Exkurzia – IA, II.A ME – 23.3.2017 Michalovce   V rámci prírodovedného a enviromentálneho vzdelávania  dňa 23.marca 2017 sme sa zúčastnili  vzdelávacieho projektu. Navštívili sme v Michalovciach Environmentálne vzdelávacie zariadenie, Laboratórium pitnej vody a Čistiareň odpadových vôd. Okrem environmentálneho  vzdelávania sme chceli dať úctu našej blahodarnej a životodarnej tekutine, vode, ktorej právom patrí Svetový deň vody 22.marec. Dozvedeli sme sa,…