Návšteva knižnice

 „Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha,“ povedal kedysi známy filozof L. A. Seneca. V  snahe vybudovať  pozitívny vzťah žiakov ku knihám a presvedčiť ich, že aj v súčasnosti  majú knihy v tomto svete dôležité miesto, žiaci I. A triedy dňa 19. 10. 2016 vymenili hodinu slovenského jazyka a literatúry v triede za návštevu Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci. Tu…

Európska noc výskumníkov

Výročný 10. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2016 sa konal 30. septembra v niekoľkých mestách Slovenska vrátane Košíc (v nákupnom centre Atrium – Optima). Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný Európskou komisiou na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch…

Plán akcií na mesiac november 2016

  3.november  2016 Súťaž čitateľskej gramotnosti – maďarský jazyk / Mgr. Veronika Tóth Fülöp, III.B trieda/ 7. – 8. vyučovacia hodina, A-19, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec Zodpovedná: Mgr. Veronika Tóth Fülöp 4.november  2016 Deň techniky a Ekonomika v praxi – návšteva  ZŠ vjs Čierna nad Tisou  Zodpovedná: Mgr. Enikő Pogányová 4.november  2016 Návšteva výstavy Kontraszt (…

Netradičná hodina maďarskej literatúry

     Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden rozprávkar v Kisbacombe. Otec, Benedek Huszár János, odovzdal svojmu synovi Benedekovi Elekovi, ktorý sa narodil 30.septembra 1859, bohaté skúsenosti. Zážitky z detstva ho priviedli k rozprávkam a ich zbieraniu. Preto sa Deň maďarskej rozprávky viaže k tomuto dátumu. Pod vedením PhDr.Pankovics Andrey bola  zrealizovaná mimoriadna hodina maďarskej literatúry. Privítali sme na nej…

Tanečné divadlo Ifjú Szívek

Každý z nás sa už v prvých ročníkoch základnej školy oboznámil s úlohami typu “kukučie vajíčko”. Všetci určite rozpoznáme hrušku medzi jablkami, ale poradíme si aj napríklad s flamencom ukrytým v choreografii cigánskeho tanca? Tanečné divadlo Ifjú Szivek predstavuje tradičnú ľudovú hudbu spolu s tancom v kontexte, ktorý je pre človeka 21. storočia dobre známy.…