Futbalový turnaj v Sárospataku

     Zážitky zo školy, postrehy a skúsenosti sú komplexné a pretrvávajú v človeku po celý život. SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci preto podporuje všetky činnosti, ktoré sú na osoh vo výchove žiakov. Tento cieľ plnila aj športová akcia spojená s futbalovým turnajom, organizovaným partnerskou školou Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon v Sárospataku, ktorej sa zúčastnili naši študenti s pánom učiteľom…

Deň maďarskej ľudovej rozprávky

Na našej škole sme si pripomenuli 2.októbra 2015 už 11.ročník Dňa maďarskej ľudovej rozprávky. Cieľom bolo s úctou pozerať na tvorbu nielen maďarských, ale aj iných autorov, ktorí práve cez rozprávku sa snažili a dodnes snažia poukázať na mnohé veci v spoločnosti a veria, že aj dnes dobro zvíťazí nad zlom. Rozprávka má rozhodujúci vplyv…