On-line testovanie študijných predpokladov

V rámci výchovného poradenstva v termíne od 20.10.2014 do 7.11.2014 prebiehalo on-line testovanie študijných predpokladov pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov. Do testovania sme prihlásili žiakov IV.A a II.NŠ triedy. Testovali sa základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské   štúdium, pričom sa porovnávali študijné predpoklady s ostatnými prihlásenými žiakmi podobného študijného zamerania.…

Kreatívne myslenie a zručnosť- STROJZRUČ II

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci zorganizovala súťaž STROJZRUČ II, ktorá sa uskutočnila dňa 19. novembra 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom súťaže bolo vyhotovenie krídlovej matice. Súťaž mala podporiť rozvoj kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov II.C triedy učebného odboru…