Deň Zeme na našej škole

22. apríla naša planéta oslavuje Svetový deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť si krehkosť našej planéty. Pracovných aktivít sa zúčastnili žiaci III.A triedy (mechanik -elektrotechnik). Žiaci vyčistili areál školy, okopávali kvetinové záhony, čistili chodníky, zbierali konáre. Žiaci svojou účasťou a prístupom ukázali, že aj im…