Vráťme knihy do škôl

Nech knižky nezmiznú zo školských lavíc! Vráťme knihy do škôl je názov súťaže, ktorú organizuje pravidelne už od roku 2011 online  kníhkupectvo ABC spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvom Ikar. Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k čítaniu. Súťaž prebieha každý rok v zimných mesiacoch, tento rok od 20. 12. 2013 do 23.3.2014. Zapojiť sa môže každý…

Halový futbalový turnaj

Obvodové kolo v halovom futbalovom turnaji pre chlapcov stredných škôl v rámci KSK sa uskutočnilo 27. marca 2014 v súlade s plánom dlhodobých športových súťaží. Z poverenia KSK organizáciou turnaja bolo poverené Gymnázium – Gimnázium Kráľovský Chlmec. Okrem organizátora a našej školy sa spomínaného turnaja zúčastnili aj SOŠ Veľké Kapušany a Gymnázium Veľké Kapušany. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým, teda…

Plán akcií na mesiac apríl 2014

  2.-4. apríl 2014 Súťaž MURÁR 2014 (Vassová  II.E-  Kiss Z. Ronto V.) 3dní ,SOŠ NITRA Zodpovedná: Ing. Eva Vassová   4. apríl 2014 Jarný miniseminár vydavateľstva Oxford University Press, Mgr. Bernadeta Leczová, Mgr. Angelika Hajdók a učitelia anglického jazyka z okolitých škôl 09:00 – 12:00, B-23,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec   Zodpovedná: Mgr. Bernadeta Leczová 4.…

22. marec – Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa dve triedy, I.A a I.B mechanici elektrotechnici a obchodná akadémia, zúčastnili už tradične exkurzie do Úpravne vody v Boťanoch. Prehliadku začali žiaci v riadiacej hale, kde sa oboznámili s technológiou výroby pitnej vody. Potom prešli každý stupeň výroby, celý komplex úpravne. Surová voda sa získava z  podzemných zásobníkov, preto obsahuje…