VALENTÍNSKY VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2014

Šport je fenomén, ktorý sa priamo alebo nepriamo týka veľkej väčšiny z nás. Aj to je dôvod, prečo by tento fenomén nemal zostať na periférii nášho záujmu. Šport je významný prostriedok na zbližovanie ľudí, veď šport máme obrazne povedané „na tanieri“, stačí ho len brať a rozdávať ďalej. Takýmto naším prostriedkom rozdávania radosti je Valentínsky volejbalový turnaj,…

Plán akcií na mesiac marec 2014

  Od  03. –  07. marca  2014 Jarné prázdniny   13.-14.marec 2014 Dni otvorených dverí 8:00 – 13:00,SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec Zodpovední: Mgr. Enikő Pogányová   14.marec 2014 Odovzdávanie riešení  3.kola korešpondenčnej súťaže z fyziky /Nagy Sándor ,Toronyi Zoltán  – II.B, Kulcsár Dominik ,Ferko Kristián ,Pirigyi Dávid ,Lévai Patrik ,Dubík Marek ,Bodzás Dávid ,Leho Norbert…

STROJZRUČ I 2013/2014

Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci  zorganizovala súťaž  STROJZRUČ  I,  ktorá sa uskutočnila dňa  20. a 24. februára 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou. Cieľom  súťaže bolo vyhotovenie  pohyblivej  čeľuste  ručnej rámovej pílky. Súťaž  mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru. Súťažné kategórie: strojný mechanik,  autoopravár s…

Recitačná súťaž Mécs László

V nedeľu popoludní, 23.2.2014, sa v Kráľovskom Chlmci uskutočnila už po pätnásty raz recitačná súťaž Mécs László.  V regionálnom stredisku Mailátha Józsefa sa stretlo temer sto recitátorov z Medzibodrožia, Užskej oblasti, vzdialených regiónov Košického kraja, ba aj spoza hraníc,  aby si  pripomenuli  básnika a premonštrántskeho kňaza, ktorý  v rokoch 1930 – 1944 pôsobil v Kráľovskom…

Súťaž v písaní na stroji – skúška zručnosti

Cieľom súťaže v písaní na PC bolo preveriť zručnosť v písaní desiatimi prstami v rôznych ročníkoch štúdia odboru obchodná akadémia. Súťaž sa uskutočnila dňa 21. 2. 2014  v učebni API-SHK a zúčastnilo sa jej 18 žiakov z 2. – 4. ročníka. Skúška zručnosti prebiehala v troch nasledovných disciplínach, v dvoch kategóriach:  I. – odpis textu na presnosť,     – minútové odpisy, II.- odpis…