Športové aktivity žiakov SOŠ počas písomných maturitných skúšok

Študijné úsilie a pracovné vypätie žiakov a pedagógov stredných škôl v druhom polroku školského roka je pravidelne znásobené. Hektické týždne zaklopali na dvere školy už teraz v marci, kedy sa maturity začínajú externými časťami a písomnou formou internej časti maturitných skúšok. Každodenný študijný život žiakov nižších ročníkov je preto viac popretkávaný inými, no hlavne veľmi obľúbenými športovými aktivitami. Táto tradícia…