6. 12.2013 – Mikuláš Úsmev ako dar

6. 12.2013 – Mikuláš Úsmev ako dar  Žiaci našej školy sa zúčastnili dobročinnej akcie „Úsmev ako dar“. Aktivita bola zbierka na podporu detí v detských domovoch. Spoločným úsilím 18 našich žiakov vyzbieralo peknú sumu / 350 €/, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania prispeli na darčeky deťom v detských domovoch. Za dobre odvedenú prácu vďaka žiakom II.A-OA; II.B;…

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ

POZNAJ SLOVENSKÚ REČ Dňa 6.12.2013 sa konalo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorej sa zúčastnili naši druháci. Ukázali dobrú vôľu a dôstojne sa zhostili svojej úlohy. Reprodukovali počutý text, tvorili súvislé texty  a vedeli súvisle rozprávať  o téme, ktorú si  vytiahli. V zlatom pásme víťazov sa síce neumiestnili, ale v striebornom pásme získali pozíciu Nagy Sándor z II.B  a Bodnár…

Svetový deň boja proti AIDS

Svetový deň boja proti AIDS Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS…

Informatická súťaž iBobor

Informatická súťaž iBobor V mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2013/2014 sa…

Heuréka – výberové kolo

Heuréka – výberové kolo ročník Dňa 9. 12. 2013 sa v učebni B17 uskutočnilo výberové kolo vedomostnej súťaže Heuréka. Výberového kola sa zúčastnili 4-členné družstvá z každej triedy. Ich úlohou bolo vypracovať test, ktorý bol zložený zo 40 otázok rozličných tematických okruhov ako napr. geografia, história, šport, kultúra, logické úlohy, veda a technika a pod. Cieľom výberového kola bolo…

Exkurzia do Slovenského technického múzea

Exkurzia do Slovenského technického múzea V rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti I.A a I.B triedy odbor obchodná akadémia. Program pozostával z dvoch častí: Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“ Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si…

EXPERT GENIALITY SHOW

Celoslovenská vedomostná súťaž – EXPERT GENIALITY SHOW Študenti SOŠ v Kráľovskom Chlmci dňa 04.12.2013 už siedmykrát dostali šancu ukázať všetkým, že sú EXPERTI.  Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém: Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad), Svetobežník (fyzická geografia,…

Súťaž v odbore kaderník

Súťaž v odbore kaderník Ako každý rok , aj toho roku  sa uskutočnila odborná súťaž odboru kaderník dňa 22. 11. 2013.  Súťaže sa zúčastnili naše kaderníčky. Svoje vedomosti dokazovali v štyroch disciplínach:  –          svadobný účes, –          účes jeseň – zima, –           medzinárodný účes –           účes Budúcnosť.  Po skončení súťaže nasledovala prehliadka účesov, na ktorej sa…

Mikuláš na našej škole

Mikuláš na našej škole V piatok 6.12.2013 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami . Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky…

Plán akcií na mesiac december 2013

Plán akcií na mesiac december 2013 2. december 2013 Stretnutie so žiakmi ZŠ v VJM a VJS Kráľovský Chlmec  z príležitosti svetového dňa boja proti AIDS – žiaci 9. ročníkov ZŠ 10:30, SOŠ – Szakközépiskola, Kráľ. Chlmec, miestnosť B17 Zodpovedná: Mgr. Angelika Hajdók 2.-13. december 2013 Súťaž „Najkrajšia vianočná výzdoba triedy“ / TU, všetky triedy, Ing. Kunová Valéria…