XXX. Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny járási fordulója

A Csemadok Bodrogközi Területi Választmánya titkársága szervezésében került megrendezésre 2023. március 20-án a XXX. Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny járási fordulója a királyhelmeci Regionális Múzeumban. Iskolánkat Ficzu Ferenc III.B osztályos tanuló képviselte, aki Pilinszky János: Apokrif című versét adta elő, és saját kategóriában 2. helyezést ért el. Az előkelő helyezéshez gratulálunk, a továbbiakban pedig…

XXX. Okresné kolo celoštátnej súťaže poézie a prózy Mihálya Tompu

Dňa 20. marca 2023 sa konalo XXX. okresné kolo celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu pod záštitou Csemadoku v regionálnom múzeu v Kráľovskom Chlmci. Našu školu reprezentoval žiak z III.B triedy František Ficzu, ktorý predviedol báseň Jánosa Pilinszkeho Apokrif a vo vlastnej kategórii získal 2. miesto. Blahoželáme k dosiahnutému umiestneniu a prajeme…

A Szép Magyar Beszéd kerületi fordulója

Újra megnyitotta kapuit Szép Magyar Beszéd műveltségi vetélkedő, amelyet a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportügyi Minisztériuma hirdetett meg. A verseny kerületi fordulója 2023.03.21-én zajlott a Kassán a Márai Sándor Alapiskolában és Gimnáziumban. Regionális rendezvényen iskolánkat Ficzu Ferenc III.B osztályos tanuló és Szopko Beatrix III.D osztályos tanuló képviselte. A versenyzők egy szabadon választott szöveggel…

Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 21. 3. 2023 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho. Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovali žiaci Ficzu František (III.B trieda) a Beatrix Szopková (III.D trieda). Súťažiaci si pripravili…

Mi is bekapcsolódtunk a zokni kihívásba

2023. március 21-én a diákparlamentünk égisze alatt először vettünk részt iskolánkban a zokni kihíváson és ezzel emlékeztünk meg a 2012 óta hivatalosan is elismert Down-szindróma világnapjáról. Az időpont szimbolikája, a 3.21, valójában egyszerű. A Down-szindróma egy genetikai betegség, amelyet a 21. kromoszómapár triszómiája okoz, ezért lett ez az időpont. A második szimbolikát a zoknik rejtik,…

Aj my sme sa zapojili do ponožkovej výzvy

Utorok 21.3. pod záštitou nášho školského parlamentu sme sa po prvýkrát na našej škole zapojili do ponožkovej výzvy a tým si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu, ktorý je oficiálne uznaný od roku 2012. Symbolika dátumu 21.3. je v skutku jednoduchá. Downov syndróm je genetické ochorenie, ktoré vzniká trizómiou 21. páru chromozómu a preto práve tento dátum. Druhá symbolika…

A Selye János Egyetem bemutatása iskolánkban

2023. március 2-án került sor a komáromi Selye János Egyetem bemutatójára. A pályaválasztási tanácsadó központ képviselői és Mgr. Görözdi Zsolt, ThD., a Rendszeres és Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetője, megismertették végzős diákjainkat a kínált szakokkal és tanulmányi lehetőségekkel. Bemutatták a felvételi jelentkezések benyújtásának rendjét és formáját. A tanulók virtuálisan megismerkedtek Komárom városával, a diákélettel az iskolában…

Prezentácia Univerzity J. Selyeho na pôde našej školy

Dňa 2.marca 2023 sa uskutočnila prezentácia Univerzity J. Selyeho Komárno na pôde našej školy. Zástupcovia centra kariérneho poradenstva a Mgr. Zsolt Görözdi, ThD. vedúci katedry systematickej a praktickej teológie oboznámili našich žiakov končiacich ročníkoch s ponúkanými odbormi, možnosťami štúdia. Vysvetlili postup a formu podávania prihlášok na štúdium. Žiaci boli oboznámení virtuálne s mestom Komárno, so študentským životom na škole…

Projekt- és nyitott nap a királyhelmeci szakközépiskolában

Február utolsó péntekén került sor a Bodrogközi ajándékkosár – A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók regionális és multikulturális oktatásának támogatása 2022 – című programunk zárónapjára. A mesterségek és néphagyományok bemutatója mellett nyitott nap is zajlott az iskolánkon, ahol a foglalkozásokon részt vettek a sárospataki testvériskola és a helyi alapiskola tanulói is. A rendezvény ideje alatt kinyitottuk iskolánk…