Školské akcie

Vedomostná súťaž Pekná maďarská reč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, znova otvorila svoje brány. Krajské kolo súťaže sa uskutočnilo 21. 3. 2023 na pôde Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho.
Na tomto regionálnom podujatí našu školu reprezentovali žiaci Ficzu František (III.B trieda) a Beatrix Szopková (III.D trieda). Súťažiaci si pripravili vlastný text, ktorý predniesli v prvej fáze súťaže. V druhej časti žiaci dostali neznámy text, ktorý odprezentovali po 15 minútach prípravy a interpretácie. Za najzáživnejšiu úlohu sa však považovala tvorba vlastného samostatného súvislého ústneho prejavu. Súťažiaci si mohli vybrať jednu z piatich vopred pripravených tém, na prípravu súťažnej úlohy mali 20 minút, potom ju predniesli porote. V kategórii stredných škôl a gymnázií svoj talent ukázalo 9 žiakov. Beatrix Szopková vo svojej kategórii obsadila prvé miesto, a tak postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 19. – 21. apríla v Košiciach.
Ďakujeme obidvom žiakom za ich usilovnú prácu a smelé vystúpenie a víťazke prajeme veľa šťastia a úspechov vo finálnom kole.