Školské akcie

Predmetová komisia ELEKTROTECHNICKÝCH A STROJÁRSKYCH PREDMETOV pri SOŠ techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája,  Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, uskutočnila súťaž Z R U Č  SEO, ktorá sa konala dňa  10. februára 2023  v areáli školy v Kráľovskom Chlmci.

Cieľom súťaže bolo vyhotovenie kladivka. Súťaž mala podporiť rozvoj  kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.

 

Súťažné kategórie:

Študijný odbor: mechanik strojov a zariadení – súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov

Ročník: prvý

Trieda: I.B MSZ VJM                         

Obsah súťaže:

Teoretická časť: test

Praktická časť: presnosť vyhotovenia výrobku, kvalita povrchu, dodržiavanie zásad BOZP

V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 20 otázok a mohli dosiahnuť max. 20 bodov.

V praktickej časti sa hodnotili nasledovné kritéria:

  • zručnosť a presnosť vyhotovenia výrobku (max. 60 bodov)
  • kvalita povrchu (max. 10 bodov)
  • dodržiavanie zásad BOZP (max. 10 bodov)

Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.

Vyhodnotenie súťaže

  1. miesto: Makaj Márk
  2. miesto: Očenáš Máté
  3. miesto: Tudja Máté

Súťaž potvrdila, že úspech nie je dielom náhody, ale jedine výsledkom tvrdej a systematickej prípravy žiakov.

Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na súťaž zodpovedne pripravovali, ale aj odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku strojárskych a elektrotechnických predmetov.

Víťazom blahoželáme.

Fotky nájdete na našej Facebook stránke: Z R U Č SEO 2023