Iskolai akciók

2023. február 16-án Koma Dávid törzsőrmester vezetésével iskolánkba látogattak a fegyveres erők képviselői, hogy megismertessék tanulóinkkal, milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy csatlakozhassanak Szlovákia haderejéhez. Előadásukban kiemelten foglalkoztak Szlovákia haderejének szervezeti felépítésével, ismertették a szolgálat menetét, a honvédségbe lépés feltételeit, tájékoztatást adtak a fizikai és szellemi alkalmasság vizsgálatáról. Egyúttal lehetőséget kínáltak a liptószentmiklósi Fegyveres Erők Akadémiáján való tanulásra, vagy a kipróbálható önkéntes katonai kiképzésre, amely 19 éves kortól azoknak a fiataloknak szól, akik szeretnének katonai kiképzést végezni, és megszerezni a fegyveres erők és a válságkezelés feladatainak ellátásához szükséges alapvető ismereteket és készségeket.

A diákok teljes körű, hasznos információkat kaptak, a légkör kellemes és barátságos volt.

Dokumentumok, ismertetők: Vstúp do Ozbrojených síl SR