Školské akcie

Posledný februárový piatok sa uskutočnil záverečný deň nášho projektu s názvom –   Medzibodrožský darčekový kôš – Podpora regionálneho a multikultúrneho vzdelávania žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022. Okrem prezentácie remesiel a ľudových tradícií sa na našej škole konal aj deň otvorených dverí, kde sa do aktivít zapojili aj žiaci partnerskej školy v Sárospataku a miestnej základnej školy. Počas programu bol otvorený náš rekonštruovaný školský areál (učebne, dielne, strojový park školy, nové technológie). Pre širokú verejnosť a záujemcov boli predstavené nami vyučované odbory a remeslá.

Vďaka remeselníkom a profesionálom z Medzibodrožia sa žiaci v jednej skupine oboznámili so základmi výroby perníkov, históriou ich zdobenia a miestnymi charakteristikami. Samozrejme, aj samotní žiaci si mohli vyskúšať zdobenie perníkov a ich chuť. Ďalšia skupina bola zasvätená do tajomstiev pletenia košíkov. Okúsili, aké kríky a konáre stromov sú vhodné na pletenie košíkov, akou technikou treba jednotlivé diely vyrobiť a žiaci sa zapojili aj do výroby košíka. Ženy milovali krásu v každej dobe a vo všetkých regiónoch, a preto sa zdobili rôznymi šperkami. Nebolo to inak ani v Medzibodroží. Počas korálkovania sa žiaci oboznámili s technikou výroby šperkov a vyrobili si aj vlastné náramky. V ďalšej skupinke žiaci nahliadli do možností dedinského pohostinstva. Ako využiť možnosti regiónu, prírodné, historické i kultúrne danosti aj v malej dedinke. Popoludní sa žiaci, ktorí sa zúčastnili projektového dňa, nahliadli do sveta ľudových piesní, ľudových jedál a krojov z Medzibodrožia. Vďaka súboru ľudových tancov Komócsa to žiaci mohli sledovať z  bezprostrednej blízkosti na našej škole. Žiakom sa prezentácia páčila, sami tiež mohli spoznať základné kroky ľudového tanca a na záver uplatnili to, čo sa naučili v rámci tanečnej školy.
Niektorým žiakom sa ľudový tanec zapáčil natoľko, že tradíciu budú zachovávať aj naďalej v krúžku ľudových tancov. Neodmysliteľnou súčasťou projektu bola aj ochutnávka špecialít v Medzibodroží. Obľúbené pečivo hradnej pani si obľúbili aj žiaci.

Na túto príležitosť boli laserom vyrezané logá vytvorené spoločne učiteľmi a študentmi. Takisto boli vyrobené Medzibodrožské kľúčenky na 3D tlačiarni, ktoré dostali účastníci projektu ako darček. Súčasťou vyučovacích hodín a vzdelávacích aktivít budú úlohy na porozumenie a vyhotovená mapa s kultúrnymi a gastronomickými tradíciami v Medzibodroží.
Už teraz je vidieť, že program pôsobil na študentov povzbudzujúco a naplnil ich každodenný život obsahom.

Fotky nájdete na našej Facebook stránke.