Školské akcie

Dňa 16. februára 2023 k nám zavítali zástupcovia ozbrojených síl pod vedením nrtm. Dávida Komu, aby našich študentov oboznámili s podmienkami vstupu do štátnej služby Ozbrojených síl SR. Vo svojej prezentácii sa zamerali na organizačnú štruktúru Ozbrojených síl SR, priblížili priebeh služby, podmienky vstupu do armády, podali informácie o previerke fyzickej zdatnosti i psychickej spôsobilosti.
Zároveň ponúkli možnosť študovať na Akadémii OS v Liptovskom Mikuláši alebo si na vlastnej koži vyskúšať dobrovoľnú vojenskú prípravu, ktorá je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.
Žiaci získali kompletné, prospešné informácie, atmosféra boli príjemná a priateľská.

Dokumenty, brožúry: Vstúp do Ozbrojených síl SR