Školské akcie

Dňa 14.02.2023 sa konalo podujatie s názvom “Podporujeme remeslá”, ktoré vyhlásila Odborná škola technická na Kukučinovej 23 v Košiciach.
Súťaže sa zúčastnili žiaci našej školy – odbor murár – Denis Naď a Viktor Barna. Študenti mohli prejaviť oddanosť svojmu povolaniu tým, že poznali a vedeli využívať moderné technológie a postupy pri jednotlivých úlohách, a ktoré môžu pri svojej práci v najbližších rokoch využiť.
Učitelia našej školy chcú povzbudiť žiakov, aby nestratili lásku k tomuto povolaniu, pretože kto je šikovný a má dobrý vzťah k danému povolaniu, taký odborník sa určite po rokoch môže na trhu práce presadiť.
V stavebníckom priemysle žijeme dobu rekonštrukcií, každý si do určitej miery prestavuje a modernizuje svoje životné prostredie. Spoľahlivých odborníkov na túto prácu je v dnešnej dobe veľmi málo, preto je príprava remeselníkov, ktorí rozumejú svojej profesii jednou z hlavných cieľov majstrov našej školy.
Výber správnej strednej školy v súčasnosti zaujíma najmä žiakov posledného ročníka základných škôl a ich rodičov. Uviedol to predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka:
„Verím, že sa žiaci aj ich rodičia dobre rozhodnú a vyberú si školu, ktorá im pomôže nielen realizovať ich potenciál, ale neskôr sa aj uplatniť na trhu práce podľa svojich predstáv. Každý, kto má v rukách dobré povolanie, má doslova zlatú ruku. Počas súťaže, ktorá sa konala v utorok, žiaci spoznali rôzne materiály a vďaka svojej zručnosti a šikovnosti ukázali svoje umenie a talent v rámci profesie“.

 

Fotky nájdete na našej Facebook stránke: Podporujeme remeslá