Školské akcie

Po pandemických rokoch sa dňa 19.01.2023 v Michalovciach v priestoroch GĽŠ opäť uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku prezenčnou formou. Žiaci, ktorí boli rozdelení do 4 kategórií vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné úlohy z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Druhá časť skúšky sa konala ústnou formou. Našu školu úspešne reprezentoval žiak Márk Krajnik zo IV.A triedy, ktorý vo svojej kategórii 2D získal tretie miesto v okrese Trebišov. Márkovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme mu veľa úspechov v ďalšom študentskom a osobnom živote.