Školské akcie

Súťaž – Pekná maďarská reč, sa uskutočnila na našej škole 19. januára 2023. Súťažiaci si mohli pripraviť ľubovoľne zvolený text, ktorý bol interpretovaný v prvej časti súťaže. V druhej časti mali žiaci k dispozícii desať minút na precvičenie a pochopenie neznámeho textu.
Úloha tvorby textu sa však ukázala ako najvzrušujúcejšia. Súťažiaci si mohli vybrať zo štyroch tém a mali pätnásť minút na zozbieranie myšlienok a prípravu na prezentáciu svojej eseje.
Školského kola sa zúčastnili Beatrix Szopková z III. D triedy, Norbert Kulcsár z I.B triedy, Márton Hornyák a František Ficzu z III. B triedy.
Blahoželáme im, a prajeme veľa ďalších úspechov!