Školské akcie

Ťažko sa vyslovuje slovo holokaust, ťažko uveriť, aké zverstvá sa napáchali počas 2.svetovej vojny. Preto sme si 27.01. 2023 na našej škole pripomenuli 18. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2005.

Pre žiakov I.A a II. A triedy sa pripravila prezentácia na tému holokaustu, následne si žiaci pozreli film ,,Chlapec v pruhovanom pyžame“, ktorý sledovali s napätím a dojatím.
Študenti I.A a II.A triedy sa počas celej tejto aktivity venovali pracovnému listu, ktorý obsahoval otázky týkajúce sa danej problematiky.

Otázky boli bodované podľa náročnosti, a po vyhodnotení jednotlivých odpovedí žiakov bola odmenená víťazná skupina pozostávajúca zo žiakov z I.A : Dominik Kiss, Róbert Teru, Juraj Juhász, Ladislav Bacso a II. A : Miriam Kissová.

Je potrebné si pripomínať tieto udalosti, lebo pamätníkov, čo prežili tieto časy je neustále menej a nesmieme pripustiť, aby sa na zverstvá napáchané na nevinných, zabudlo. Musia byť mementom, veď 27. január sa stal dňom oslobodenia Osvienčimu-Auschwizu.