Školské akcie

Aj tento rok sa konala súťaž tradičných biblických príbehov. Do súťaže sa zapojilo deväť skupín z ôsmich tried. Žiaci boli pripravovaní z kníh Starého a Nového zákona, museli poznať biblické miesta, nemohli chýbať ani biblické námety a motívy v ďalších druhoch umenia. Keďže sa blížia Vianoce, hrali sa staré sviatočné melódie o body navyše. Súťaž vyhrala III.B trieda, druhá skončila II.B a tretí skončili žiaci z I.B. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prípravu a spoločne strávené chvíle.