Školský parlament

Stručne o Školskom parlamente

Prostredníctvom Školského parlamentu sa študentom ponúka možnosť ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Školský parlament je tvorená študentmi, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali.

Základné úlohy členov Školského parlamentu

  1. vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
    2. podieľajú sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
    3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
  2. volí zástupcu žiakov do rady školy
    5. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

 

Zloženie školského parlamentu:

Predseda ŽŠR: Illés Félix Maximiliam, II.B trieda, ME

Podpredseda ŽŠR: Bolaček Slavomír, III.A trieda, LOG

Tajomník: Kissová Miriam, II.A trieda, LOG

 

Členovia:

Baloghová Sofia, I.A trieda LOG

Juhász Juraj, I.A trieda POZSZ

Boháčová Rebeka, I.C trieda KAD

Csókaová Mária, I.C trieda KAD

Szepesiová Cyntia, II.C trieda KAD

Szopková Beatrix, III.D trieda KAD