Školské akcie

29. novembra 2022 sa konalo na našej škole školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa na nej 23 žiakov a súťaž bola rozdelená na dve časti. Písomná časť sa skladala z počúvania a čítania s porozumením a gramatiky. V ústnej časti sa žiaci zaoberali reakciou na obrazový podnet a na situačné dialógy. Na prvom mieste sa umiestnil Márk Krajnik zo IV.A triedy, druhý bol František Ficzu z III.B triedy a na treťom mieste sa umiestnil Dávid Pataky zo IV.A triedy.

Úspešnými riešiteľmi boli okrem nich:
Ladislav Bacso – I.A
Enikő Kohutová – I.A
Máté Tudja – I.B
Kevin Matusz – III.B
Rebeka Bütiová – IV.A
Sára Korová – IV.A
Szabolcs Kocsis – IV.B

Aj touto cestou im gratulujeme a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť. Na okresnom kole 19. januára bude našu školu reprezentovať Márk Krajnik. Prajeme mu veľa šťastia!