Školské akcieŠkolské akcie

Žiaci našej školy sa dňa 9. 12. 2022 zúčastnili návštevy divadla. Košické divadlo Thália privítala hostí s novým predstavením. Jednu z najhranejších Shakespearových komédií – Sen noci svätojánskej predstavil režisér Attila Matusek.
Herci nehovorili vo veršoch, čo vytváralo od začiatku inú atmosféru, a tak sa hra priblížila aj mladším divákom.
Z príbehu odohrávajúceho sa v troch rovinách režisér-spoluautor vyzdvihol momenty, ktoré sú dôležité tu a teraz.
Väčší dôraz sa kládol na ,,divadlo v divadle“, ktoré Shakespeare veľmi často využíval. Vyzdvihli sa témy, ktoré sa týkali aj dnešných problémov – ochrana životného prostredia, financovanie kultúry, nutkanie ku kompromisom a zraniteľnosť ľudí.
S týmito malými zmenami bolo možné vytvoriť ešte podivnejšie situácie, než bol originál.Skutočný hrdina hry, Pukk je škriatok, ktorý túži po slobode ale všetko pokazí, no napokon pochopil aj on, že so slobodou prichádza najväčšia zodpovednosť.Návšteva divadla sa samozrejme v Košiciach neskončila, pretože nezvyčajná úprava otvorila také výhľady, že sa oplatí na hodinách literatúry reinterpretovať viac ako 400 rokov starú Shakespearovu hru.