Školské akcie

V Košiciach sa konal 14. ročník veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa uskutočnil v dňoch 30.11- 1.12.2022, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci štvrtých ročníkov.  Ide o jediné podujatie svojho druhu na východe Slovenska.

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak ako v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentoval aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostali priestor aj zamestnávatelia, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov stredných či vysokých škôl. Žiaci, ktorí mali záujem o štúdium či prácu v zahraničí, prípadne doplnkové formy mimoškolského vzdelávania, našli na veľtrhu hneď niekoľko takýchto inštitúcií (Slovenská akademická a informačná agentúra, Information planet, Education First…)

Žiaci vyskúšali aj simuláciu lietania pomocou simulátora letu. Boli im odprezentované najnovšie technológie robotiky, 3D techniky. Mali možnosť priamo od vystavovateľov získať cenné a prospešné informácie, čo sa týka ďalšieho štúdia, ale aj zamestnania.