Školské akcie

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady.

Za pomoci školského parlamentu dňa 6. decembra nás v škole navštívil Mikuláš s pomocníkmi, anjelom a čertom. Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti, aby obdarúval každého žiaka a zamestnanca školy. Darčeky im v spolupráci s triednymi učiteľmi zabalili žiaci školského parlamentu.

Dúfame, že tento sviatočný adventný čas na našej škole bude popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia stále viac umocňovať.