Školské akcie

Členovia študentského parlamentu Košického samosprávneho kraja organizovali stretnutie pre predsedov a predsedníčky školských parlamentov poradu, ktorá sa uskutočnila 22. 11.2022 v SPŠE Komenského 44, 040 01 Košice- Sever.

Stretnutia sa zúčastnil aj žiak našej školy, predseda nášho školského parlamentu, Slavomír Bolaček z III.A triedy, odboru LOG. Deň bol nabitý pestrým programom a aktivity, ktoré sa uskutočňovali počas celého dňa boli zaujímavé a hlavne zábavné. Náš žiak mal možnosť získať prospešné a kvalitné informácie z okruhu rôznych tém, ktoré si medzi sebou predsedovia vymieňali.

Sme radi, že sa Slavomír zúčastnil tejto porady a snaží sa aj takouto formou nadobudnuté cenné rady odovzdať nášmu školskému parlamentu.