Školské akcie

Pri príležitosti Dňa študentstva sa rozhodla naša škola oceniť aktívneho žiaka na základe jeho úspechov.

Návrhy na ocenenie žiakov v rámci školy, predložili triedni učitelia školskej výberovej komisie. Medzi návrhmi na ocenenie bola žiačka Sofia Kreškociová z III.A triedy odboru LOG, žiak  Patrik Koncz z II.A triedy odboru POZSZ  a žiačka Beatrix Szopková z III.D triedy odboru KAD. Kritéria spĺňala žiačka Beatrix Szopková z III.D triedy. 

Jej úspechy boli nasledovné:

Počas štúdia dosahuje výborné študijné výsledky, má vzornú dochádzku. Je svedomitá, pracovitá, disciplinovaná, priateľská. Ako členka školského parlamentu sa aktívne zapája do mimoškolských aktivít

  • dňa 21.3. 2022 – získala 1. miesto v krajskom kole súťaže „Szép magyar beszéd“,
  • dňa 21.-22.4. 2022 – získala 2. miesto v celoštátnom kole súťaže „Szép magyar beszéd“,
  • dňa 20.5. 2022 – sa umiestnila na 2. mieste v medzinárodnej súťaži „Kaderník Medzibodrožia“ organizovanej našou školou.

Aj z toho dôvodu, riaditeľka školy s finančnou podporou ZRPŠ sa rozhodla menovanú žiačku oceniť pri príležitosti Dňa študentstva. Žiačka dostala ďakovný list a poukážku na kúpu knihy – keďže vo voľnom čase sa venuje čítaniu kníh.
Žiačke gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov do budúcna.