Školské akcie

S cieľom podporiť čítanie sme sa zapojili do medzinárodného mesiaca školských knižníc netradičnými hodinami literatúry. Žiaci z III.D triedy, odboru kaderníctva, sa dostali ku knihám v školskej knižnici na základe kreatívnych reťazových úloh. Ďalšia úloha čakala žiakov v knihách a zvyšok hodiny žiaci analyzovali citáty a básne od spisovateľov, ako Shakespeare, János Arany a Sándor Márai. Žiaci IV.B triedy sa dostali do kontaktu s bohatými literárnymi publikáciami školskej knižnice prostredníctvom  rozborov diel Gabriela Garcíu Márqueza (Sto rokov samoty) a prostredníctvom Bulgakovho diela Majster a Margarita. Žiaci čítali úryvky diel, ktoré im pomohli vyriešiť úlohy v podobe hádaniek. Samozrejme, na záver prebehli aj výpožičky kníh, lebo ako hovorí Márai, toto bol predsa cieľ:„Čítať na život a na smrť, lebo to je najväčší ľudský dar. Zvážte, že čítať vedia iba ľudia.”

Fotky nájdete na našej Facebook stránke.