Školské akcie

Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor.“

Viktor Frankl

 

Medzinárodný deň tolerancie, pripadajúci na 16. novembra, vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1996. Práve z toho dôvodu sme sa rozhodli  pri príležitosti medzinárodného dňa tolerancie organizovať aktivitu na pôde našej školy s cieľom priblížiť žiakom základný význam slova tolerancia a premietnuť dôležitosť tohto pojmu aj do praxe. V spolupráci so školským parlamentom sme žiakom poskytli informácie o tolerancií, o formách a prejavoch intolerancie. Žiaci sa mohli oboznámiť s touto témou aj pomocou filmu. Mnohé rozmanitosti – náboženské, jazykové, kultúrne, etnické – nemajú byť zámienkou pre vznik konfliktu. Naopak, ľudia by ich mali považovať za poklad, ktorý ich všetkých obohacuje.

Základným cieľom akcie bolo, aby sa zabránili všetkému, čo vyvoláva v inom človeku strach a vylúčenie zo spoločnosti v širokom zmysle slova. Dúfame, že aj takto sme sa pričinili k tomu, aby svet bol voči sebe ohľaduplnejší – tolerantnejší.

V rámci Medzinárodného svetového dňa sa na našej škole uskutočnil aj šachový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov. Na súťaži mali zastúpenie všetky ročníky a porotcami boli aj profesionálni šachisti: Ing. László Radi a Ing. István Kendi. Po zápasoch v skupinách nasledovalo semifinále, z ktorého sa do finále dostali len víťazi z predchádzajúcich kôl. Výsledok šachového turnaja bol nasledovný:

  1. miesto: Bort Balázs IV.B trieda
  2. miesto: Kocsis Szabolcs IV.B trieda
  3. miesto: Rakár Dániel III.C trieda
  4. miesto: Kocsis Kristóf IV.B trieda

 

“Krása šachu je, že môže byť čokoľvek, čo chcete.Presahuje jazyk, vek, rasu, náboženstvo, politiku, pohlavie a sociálno -ekonomické pozadie. Nech sú vaše okolnosti akékoľvek, ktokoľvek si môže na šachovnici vychutnať dobrý boj na život a na smrť. “ – Simon Williams.

Tento citát opisuje šach ako most medzi ľuďmi a používa sa ako spoločný základ – stretávajú sa, aby si užili rovnakú hru. Či už ste čierny alebo biely, bohatý alebo chudobný, žena alebo muž, šach nás môže všetkých spojiť. Dokáže prekonať naše rozdiely a na určitý čas dokonca prinútiť hráčov zabudnúť na svet okolo nich. Simon Williams to tu vystihol perfektne.